Veleprodaja

Upravljanje prodajnih procesov in sistemov v veleprodajnih enotah.

Veleprodaja je programski produkt, ki pomaga oblikovati in upravljati najbolj kritične poslovne dogodke, povezane s poslovanjem in prodajo blaga ter storitev. Zagotavlja upravljanje, obdelavo in urejanje nabavnih in prodajnih procesov po sistemu GDP (Good Distribution Practice – dobra distribucijska praksa) ter obvladovanje sistema poljubnega števila skladišč različnih tipov. Glavna prednost programskega produkta je, da zagotavlja sledljivost artiklom od njihovega prihoda v skladišče na določeno lokacijo pa do trenutka prodaje.

Vključuje:

  • zbirni center za izmenjavo podatkov,
  • sistem RIP (računalniška izmenjava podatkov),
  • sprejem naročil prek spleta,
  • eRačun.
Reference