Mobilna logistika – MobiLog

Sodobna logistika, ki izboljšuje konkurenčnost.

Mobilna logistika je sodoben logistični sistem, ki omogoča informatizacijo sistema dobave materiala/opreme na (ne)znane lokacije, sistem sledenja tovornih in drugih vozil, racionalizacijo poslovanja na področju logistike ter popoln nadzor nad stroški, s čimer naročniku omogoča tržno in konkurenčno prednost pred poslovnimi tekmeci na trgu. Sistem omogoča tudi spremljanje stanja vozil prek protokola CAN-bus.

Reference