Lekarniško poslovanje

Preglednejše in učinkovitejše delo zaposlenih ter hitreje opravljene storitve za stranke.

Informacijski sistem, s katerim je poslovanje lekarn pregledno, administrativni del prodaje blaga pa nadvse preprost.

Omogoča načrtovanje, spremljanje in analize poslovanja lekarn ter zagotavlja odlično podporo izdaji/prodaji zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov ter prodaji blaga v lekarnah.

Informacijski sistem zagotavlja dosledno sledljivost prometa zdravil in blaga z omejenim rokom trajanja od trenutka prejema do končne izdaje/prodaje.

Vključuje:

 • intervencije,
 • SMPC (Summary of product characteristics – povzetek glavnih značilnosti zdravila),
 • PIL (navodila za uporabo),
 • borzo zdravil,
 • interakcije in kontraindikacije zdravil,
 • kartico zvestobe - bonitetni modul,
 • zbirni center,
 • integracijo z robotiziranim skladiščem,
 • prodajo na avtomatih,
 • OKZ (osebna kartica zdravil),
 • PUZ (pregled uporabe zdravil),
 • preverjanje avtentičnosti zdravil in drugo.
Reference