Lekarniško poslovanje

Preglednejše in učinkovitejše delo zaposlenih ter hitreje opravljene storitve za stranke.

Informacijski sistem, s katerim je poslovanje lekarn pregledno, administrativni del prodaje blaga pa nadvse preprost.

Omogoča načrtovanje, spremljanje in analize poslovanja lekarn ter zagotavlja odlično podporo izdaji/prodaji zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov ter prodaji blaga v lekarnah.

Informacijski sistem zagotavlja dosledno sledljivost prometa zdravil in blaga z omejenim rokom trajanja od trenutka prejema do končne izdaje/prodaje.

Vključuje:

  • intervencije,
  • SMPC (Summary of product characteristics – povzetek glavnih značilnosti zdravila),
  • borzo zdravil,
  • interakcije in kontraindikacije zdravil,
  • kartico zvestobe - bonitetni modul,
  • zbirni center,
  • integracijo z robotiziranim skladiščem,
  • prodajo na avtomatih,
  • OKZ (osebna kartica zdravil),
  • PUZ (pregled uporabe zdravil) in drugo.
Reference