Mobilna distribucija – MobiDis

Da lahko na terenu sproti opravite tudi vso birokracijo.

Mobilna distribucija je mobilna podpora distribuciji in terenski prodaji blaga. Distribucija se opravlja na osnovi pripravljenih dobavnic in računov iz ERP (Enterprise resource planning – računalniška podpora poslovnim procesom v podjetju). Terenska prodaja omogoča vodenje zalog ter vnos in izpis vseh potrebnih dokumentov (naročilo, prevzem, dobavnica, račun, vračilo kupca in vračilo v skladišče). Podpisani in zaključeni dokumenti se samodejno pošljejo strankam po elektronski pošti.

Reference