Finančno računovodsko poslovanje

Vse na enem mestu za boljši nadzor nad financami podjetja.

Programski produkt za finančno računovodstvo obsega zbir sodobnih rešitev za celovito urejanje področja finančnega poslovanja podjetja. Sestavlja ga pet osnovnih gradnikov, ki učinkovito obvladujejo poslovno-finančne tokove, s katerimi se srečujemo pri vseh oblikah poslovanja. Omenjeni programski produkt je sicer povezan z vsemi programskimi produkti celovitega spleta informacijskih rešitev, združenih pod imenom ORKA.erp.

Vključuje:

  • glavno knjigo in saldakonte,
  • osnovna sredstva,
  • upravljanje z vhodno-izhodno dokumentacijo, ki je lahko povezana z dokumentnim sistemom,
  • blagajniško poslovanje,
  • potne naloge.
Reference