eRačun

ORKA.eRačun je certificiran programski produkt za upravljanje z eRačuni. Omogoča pripravo, pošiljanje ter prejemanje eRačunov preko različnih ponudnikov elektronskih poti. eRačuni se ustvarijo na podlagi pripravljenih računov oziroma podatkov v programskem produktu ORKA.erp, prejete eRačune pa uvaža v sistem ORKA.erp, kjer jih ustrezno interpretira in pripravi za knjiženje.

Dodatno ORKA.eRačun omogoča pošiljanje prejetih in izdanih eRačunov v dokumentni sistem ORKA.dms ali v trajno hrambo (arhiv) pri priznanih in certificiranih ponudnikih trajne hrambe.

Vključuje:

  • Izmenjava eRačunov po veljavnih standardih (e-SLOG 2.0 – Slovenija, UBL 2.1 – Hrvaška).
  • Povezava na različne ponudnike elektronske poti (UJPnet, bizBox, FINA, mSlog, SETCCE, mBills, elektronska pošta).
  • Vizualizacija eRačunov z obstoječo ali uporabniško definirano vizualizacijo.
  • Upravljanje z digitalnimi podpisi eRačunov (podpisovanje, preverjanje veljavnosti).
  • Upravljanje z dodatnimi prilogami eRačuna in povezava na UJP odložišče velikih datotek.
  • Ročni uvoz ali izvoz eRačunov.
  • Integracija z dokumentnim sistemom ORKA.dms.
  • Arhiviranje eRačunov pri certificiranih ponudnikih trajne hrambe (eArchive – Pošta Slovenije, mSef – Mikrografija).
  • Popolna avtomatizacija (opcijsko) najpogostejših opravil kot so izmenjava eRačunov, pošiljanje v ORKA.dms, periodično arhiviranje.
Reference