Proizvodnja

Preglednejši in bolj obvladljivi proizvodni procesi ter upravljanje zalog.

Programski produkt sestavlja skupek produktov za podporo proizvodnim procesom v organizaciji. Programski produkt Proizvodnja omogoča načrtovanje in spremljanje proizvodnih procesov in z njimi povezanih elementov. S pomočjo izdelave receptur in proizvodnih delovnih nalogov je namenjen obvladovanju velikoserijske in maloserijske (kosovne) proizvodnje, glavna naloga materialnega poslovanja pa je celovito upravljanje materialnih zalog v skladiščih.

Vključuje:

  • materialno poslovanje,
  • specializirane rešitve za servisne in mehanične delavnice.
Reference