Medicinski pripomočki

Boljša organizacija in večji pregled nad poslovanjem specializiranih prodajaln.

Informacijski sistem za poslovanje specializiranih prodajaln omogoča načrtovanje in spremljanje, analize poslovanja specializiranih prodajaln ter zagotavlja odlično podporo izdaji/prodaji medicinsko-tehničnih pripomočkov in prodaji blaga.

Vključuje:

  • izdajo medicinskih pripomočkov na naročilnice,
  • izposojo medicinskih pripomočkov,
  • zbirne naročilnice,
  • bonitetni sistem,
  • spletno trgovino,
  • borzo zdravil,
  • zbirni center in drugo.
Reference