Plače in kadrovske zadeve

Lažje in učinkovitejše spremljanje evidenc o zaposlenih ter izplačil dohodkov.

Programski produkt je namenjen celoviti informacijski podpori področja kadrovskega managementa v organizaciji. Omogoča vodenje kadrovske evidence zaposlenih in drugih, ki jim podjetje izplačuje dohodke, ter obračun različnih osebnih prejemkov.

Vključuje:

  • kadrovsko evidenco,
  • obračun osebnih dohodkov,
  • vnos prisotnosti,
  • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, odpravnin, sejnin, najemnin,
  • izplačane dividende.
Reference