Rešitve po meri uporabnika

Rešitve po meri

Lekarništvo

Smo največji in vodilni ponudnik lekarniških informacijskih sistemov v Sloveniji, kar dokazujejo tudi naše reference in dejstvo, da naše rešitve uporablja več kot polovica lekarn v Sloveniji.

Ponujamo celovite rešitve za lekarništvo, katerega del so lekarne in galenski laboratoriji ter farmacevtska industrija.

Programski produkt za lekarništvo omogoča načrtovanje, spremljanje in analize poslovanja lekarn ter zagotavlja odlično podporo izdaji/prodaji zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov ter prodaji blaga v lekarnah.

Rešitev zagotavlja dosledno sledljivost prometa zdravil in blaga z omejenim rokom trajanja od trenutka prejema do končne izdaje/prodaje.

Vključuje:

 • intervencije,
 • SMPC (Summary of product characteristics – povzetke glavnih značilnosti zdravila),
 • borzo zdravil,
 • interakcije in kontraindikacije zdravil,
 • kartico zvestobe - bonitetni modul,
 • zbirni center,
 • integracijo z robotiziranim skladiščem,
 • prodajo na avtomatih,
 • OKZ (osebna kartica zdravil),
 • PUZ (pregled uporabe zdravil) in drugo.

Gradbeništvo

S programsko opremo, posebej prilagojeno za oddaljene lokacije, kot so npr. gradbišča, ponujamo celovite rešitve oziroma rešitve po meri za gradbena podjetja. Te vam omogočajo večji nadzor nad dogajanjem in olajšajo izvajanje projektov na več lokacijah.

Z našo programsko opremo lahko spremljate vozila (njihovo trenutno lokacijo) in delovanje gradbene mehanizacije ter strojev, težo materiala v povezavi s tehtalno napravo (podatki o odmerjeni količini se prenesejo v programski produkt), vnašate načrte izdaje za posamezno organizacijsko enoto in nadzorujete izvajanje, vodite evidenco tehtalnih listov ter opravljate druge naloge, za katere bi sicer potrebovali veliko več časa in prevozili veliko kilometrov.

Proizvodnja, distribucija in prodaja

Naša programska oprema ponuja celovite rešitve oziroma rešitve po meri pri maloprodaji in veleprodaji, ki sta velikokrat povezani z distribucijo oz. logistiko. Programska oprema zagotavlja upravljanje, obdelavo in urejanje nabavnih in prodajnih procesov po sistemu GDP (Good Distribution Practice – sistem kakovosti v farmacevtski industriji) ter obvladovanje sistema poljubnega števila skladišč različnih tipov. Glavna prednost rešitve je zagotavljanje sledljivosti artiklom od njihovega prihoda v skladišče na določeno lokacijo pa do trenutka prodaje.

Vključuje:

 • zbirni center za izmenjavo podatkov,
 • sistem RIP (računalniška izmenjava podatkov),
 • sprejem naročil prek spleta,
 • eRačun.

Za še preprostejšo uporabo in priročnost je omogočena tudi sledljivost artiklov iz proizvodnje v skladišče prek pametnih telefonov oziroma dlančnikov. Podatki se s pomočjo odčitavanja beležijo v programskem produktu in omogočajo sprotno vodenje evidence izdelkov v proizvodnji oziroma skladišču.

Komunala

Poleg splošnih poslovnih funkcij naša programska oprema omogoča še rešitev fakturiranja in obračunavanja obdobnih računov. Program je namenjen predvsem različnim komunalnim, komunalno-stanovanjskim in drugim podjetjem, ki mesečno izdajajo račune oziroma položnice.

Vključuje:

 • obračunavanje odvoza smeti,
 • obračunavanje porabe vode,
 • obračunavanje stanarin in vzdrževanja stanovanj.
Reference