Rešitve

iSTOR – varnostno arhiviranje

Ker v sodobnem poslovnem svetu ni nič pomembnejše, kot varno hranjenje poslovnih podatkov.

iSTOR je popolnoma avtomatizirana rešitev za arhiviranje vaših podatkov. Ker se zavedamo pomena varnosti in razpoložljivosti podatkov za uspešno poslovanje vašega podjetja, največ pozornosti namenjamo varnemu hranjenju podatkov na več oddaljenih lokacijah; temu, kar najbolj zmanjšuje možnost izgube ali kraje vaših podatkov in vam omogoča, da se brez skrbi posvetite vsakodnevnemu poslovanju.

Ključne prednosti rešitve iStor zajemajo:

  • centralizirano upravljanje za vse lokacije in v arhiviranje vključene naprave,
  • globalno deduplikacijo podatkov,
  • podporo različnim vrstam močne enkripcije,
  • podporo različnim vrstam stiskanja,
  • agente za večino znanih storitev (Exchange, Microsoft SQL, Oracle ...),
  • varno uničenje podatkov po koncu nastavljene življenjske dobe arhiva,
  • plačilo glede na porabo prostora v podatkovnem centru iStor, neodvisno od števila naprav, vključenih v arhiviranje.

Za uporabnike z večjimi količinami podatkov se lahko v IT-okolje postavi naprava z nameščeno programsko opremo iStor. V tem primeru se arhiviranje najprej izvaja lokalno, podatki pa se pozneje prek interneta prenašajo v varne podatkovne centre iStor. Hitra ter preprosta sta torej tako arhiviranje kot morebitno poznejše prenašanje podatkov iz arhiva (»restore«).

Reference