Visionect in Hakl IT napovedala sistem za pametno personalizirano upravljanje vsebin

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Visionect v javnem razpisu nastopa v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem, podjetjem Hakl IT. Podjetji bosta razvili sistem Jazon, na uporabnika usmerjen sistem za pametno personalizirano upravljanje vsebin, ki bo predstavljal integracijsko točko za določene napredne storitve pametnih mest in skupnosti in hkrati omogočal njihovo izvajanje v konkretnih okoljih. Rešitev bo hkrati tudi odprta platforma API, ki bo omogočala integracijo s katerim koli zalednim sistemom (tj. javnimi storitvami, varnostnimi sistemi, odprtimi podatki) ali razvojem vertikalnih aplikacij, namenjenih izvajanju širokega nabora storitev (obveščanje, napredno usmerjanje, informiranje, promocija, varnostne storitve itn.).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Projekt bo trajal 24 mesecev, ko bosta konzorcijska partnerja razviti izdelek postavila na tržišče.