Uspešno izveden 1. sklop akademije

Podjetje HAKL IT je v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico organiziralo prvi sklop BREZPLAČNE tridnevne AKADEMIJE z naslovom »Digitalna preobrazba podjetij - brezpapirno poslovanje«.

Prvi sklop je potekal 5. 3. 2019 na sedežu Pomurske gospodarske zbornice z naslovom »Izzivi brezpapirnega poslovanja«. Druga dva sklopa se bosta odvijala 4. 4. 2019 in 18. 4. 2019 prav tako na sedežu Pomurske gospodarske zbornice. Tema drugega sklopa bo »Pretvorba in zajem dokumentov«, tema tretjega pa »Obdelava, delegiranje in arhiviranje dokumentov v e-Obliki«.

Na prvi delavnici so bili predstavljeni izzivi brezpapirnega poslovanja in sicer izzivi s katerimi se soočajo podjetja, kaj vse morajo upoštevati, če se odločijo za prehod na brezpapirno poslovanje ipd. Delavnice se je udeležilo 28 udeležencev.

Otvoril jo je g. Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, ki je vse udeležence nagovoril in pozdravil.
Nato je uvod v Brezpapirno poslovanje naredil g. Sebastjan Gornjec iz podjetja HAKL IT. V tem delu je bilo posebej opredeljen pojem Brezpapirnega poslovanja in izzivi pri prehodu na brezpapirno poslovanje.
Kot druga govorka je bila doc. dr. Tatjana Hajtnik, vodja Sektorja za e-arhive in računalniško podporo na Arhivu Republike Slovenije. V tem delu je bila podrobneje opredeljena zakonodaja in zahteve, ki se morajo upoštevati, če želijo biti podjetja v skladu s sodobnim brezpapirnim poslovanjem.
Nagovoril nas je tudi sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, mag. Aleš Cantarutti. Kot naslednja govorka je bila mag. Karin Žvokelj iz Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, ki je predstavila možnosti subvencij, ki jih ministrstvo razpisuje in so namenjena digitalizaciji poslovanja podjetij.
G. Boris Gomiunik, iz podjetja HAKL IT, je predstavil SWOT analizo projekta uvedbe brezpapirnega poslovanja. Jasno in nazorno so bile predstavljene vse prednosti, slabosti, priložnosti in pasti tega projekta. SWOT analiza je bila predstavljena na praktičnem primeru, da so udeleženci dobili boljšo predstavo kaj to pomeni za podjetje, če se ta odločijo za prehod na brezpapirno poslovanje.
Kot piko na »i« pa je dodala še ga. Ivanka Šömen s praktično izkušnjo podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota, kako so se pri njih v podjetju lotili projekta prehoda na brezpapirno poslovanje.

Drugi sklop delavnice bo izveden 4. 4. 2019. Takrat bomo predstavili naslednje tematike oz. odgovorili na naslednja vprašanja:

  • Kako se pripraviti na brezpapirno poslovanje? / Kako spremeniti poslovne procese?
  • S čim in kako pretvorimo fizični dokument v elektronski obliki?
  • Ali lahko pretvorbo dokumentov naredi nekdo namesto nas?
  • Predstavitev primera poteka pretvorbe dokumentov iz fizične oblike v digitalno.


Na tretjem sklopu delavnice 18. 4. 2019, pa bo govora o:

  • Kdaj je hramba varna v elektronski obliki?  
  • Kako in s čim lahko upravljamo z dokumenti v elektronski obliki?
  • Elektronska izmenjava dokumentov.
  • Kako se v praksi uporablja dokumentni sistem in kako se arhivira dokumente v elektronski obliki? Predstavitev praktičnega primera.