Preverjanje avtentičnosti zdravil

Evropska unija si prizadeva preprečiti vstop ponarejenih zdravil, kar je Evropska komisija opredelila v Delegirani uredbi (EU) 2016/161 in Direktivi 2011/62/EU. Tako je bil 6. oktobra 2016 ustanovljen zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil v Sloveniji – ZAPAZ. Od 9. Februarja 2019 bo obvezno nameščanje in preverjanje zaščitnih elementov na zdravilih.

V podjetju HAKL IT ponujamo lastno rešitev za preverjanje avtentičnosti zdravil. Rešitev je tudi certificirana s strani ZAPAZ-a.

Aplikacija omogoča branje 2D GS1 DataMatrix kod. V tem primeru, če skeniramo takšno kodo, se izpolnijo polja kot so npr. koda izdelka, serijska številka, serija in rok uporabe. Podatke o škatlici pa lahko tudi ročno spremenimo. Vse to pa velja tudi, če je izbrano več pakiranj. Aplikacija podpira naslednje akcije med škatlicami (angleške izraze lahko vidimo tudi, ko se z miško zadržimo na posameznem gumbu v obliki oblačka):

  • preveri (ang. Verify),
  • izdaj (ang. Supply),
  • ponovno aktiviraj (ang. Reactivate – Decommission (Active)),
  • uniči (ang. Decommission (Destroyed)),
  • vzorec (ang. Decommission (Sample)),
  • brezplačni vzorec (ang. Decommission (FreeSample)),
  • ukradeno (ang. Decommission (Stolen)),
  • izvozi iz EU (ang. Decommission (Exported)),
  • odjavi (ang. Decommission (Checked-out)).

Po kliku na posamezen gumb, se nam napolnijo polja pod Odgovor SiMVS (ang. Slovenian Medicines Verifications System), ki nam poda povratne informacije o zdravilu.