Drugi sklop brezplačne Akademije uspešno izveden!

Podjetje HAKL IT je v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico organiziralo drugi sklop BREZPLAČNE tridnevne AKADEMIJE z naslovom »Digitalna preobrazba podjetij - brezpapirno poslovanje«.

Drugi sklop je potekal 4. 4. 2019 na sedežu Pomurske gospodarske zbornice z naslovom »Pretvorba in zajem dokumentov«.

Tretji oz. zadnji sklop se bo odvijal 18. 4. 2019 prav tako na sedežu Pomurske gospodarske zbornice. Tema tretjega sklopa bo »Obdelava, delegiranje in arhiviranje dokumentov v e-Obliki«.

Na drugi delavnici so bili predstavljeni različni načini pretvorbe dokumentov iz fizične v digitalno obliko, potrebne spremembe poslovnih procesov podjetij za brezpapirno poslovanje, medsebojno prepletanje  zakonodaje in standardov, ...

Drugi sklop Akademije je z nagovorom navzočih otvoril g. Roman Wolf iz Pomurske gospodarske zbornice.

Kot prvi govorec je bil mag. Miha Ozimek iz SIQ Ljubljana, ki je predstavil kako se podjetja pripravijo na brezpapirno poslovanje, katero zakonodajo, standarde morajo upoštevati pri tem in kako pripraviti oz. prilagoditi poslovne procese na brezpapirno poslovanje.

Nato je z drugim sklopom nadaljeval g. Boris Gomiunik iz podjetja HAKL IT, ki je udeležencem predstavil načine pretvorbe dokumente iz fizične oblike v digitalno, kdaj je gradivo dobro pretvorjeno ter zajeto itd. Predstavil tudi točke iz Enotnih tehnoloških zahtev, ki jih morajo podjetja upoštevati pri svojem poslovanju, če želijo biti skladna z zakonodajo o brezpapirnem poslovanju.

Po kratkem odmoru je z Akademijo nadaljeval g. Roman Črešnar iz podjetja APS Plus, ki je predstavil storitve, s katerimi lahko oni pomagajo podjetjem pri vzpostavitvi brezpapirnega poslovanja.

Za konec je ga. Brankica Kropf iz Skupine Pomgrad predstavila njihov primer brezpapirnega poslovanja. Opisala je skupino, podjetja, ki so znotraj skupine, število in vrste dokumentov, ki pri njih nastajajo ter kako jim brezpapirno poslovanje lajša procese.

Na tretjem sklopu delavnice 18. 4. 2019, pa bo govora o:

  • Kdaj je hramba varna v elektronski obliki?  
  • Kako in s čim lahko upravljamo z dokumenti v elektronski obliki?
  • Elektronska izmenjava dokumentov.
  • Predstavitev praktičnega primera brezpapirnega poslovanja.