Nov standard eSlog 2.0 je pripravljen

S standardom eSlog 2.0 bo slovenski trg pripravljen na Evropsko direktivo o izdajanju eRačunov pri javnem naročanju (2014/55/EU), ki obvezuje vse zavezance za javno naročanje v Evropski uniji k prejemanju eRačuna. eSlog 2.0 je nov nacionalni standard za pošiljanje eRačunov, ki je usklajen z evropskimi standardi. Izvajalci ukrepa »Readiness Of Slovenian E-Invoicing« (ROSE) so z vsemi relevantnimi deležniki pripravili nadgradnjo eSlog standarda na verzijo 2.0.  

Namen ukrepa ROSE je uveljavitev eRačuna v skladu z novo sprejetim evropskim standardom (EN 16391) o elektronskih računih do konca maja 2018 v javnem sektorju in gospodarstvu. Ukrep se je začel 1. 6. 2017 in bo trajal do 31. 5. 2018. Kot pravijo na ROSE je na njihovi povezavi že dostopna XML shema novega standarda eSlog 2.0, ki jo spremlja tehnična dokumentacija standarda. Tehnična dokumentacija standarda je namenjena ponudnikom programskih rešitev in storitev za integracijo novega standarda v svoje rešitve. Kot je razvidno na spletni strani ROSE, konzorcij partnerjev skrbi za informiranost ter usposobljenost akterjev preko delavnic po Sloveniji.

Države Evropske unije in Evropska komisija so evropski standard za eRačune uvedle zaradi raznolikih oblik eRačunov, ki se uporabljajo znotraj Evropske unije. Ker te oblike niso enotne in združljive,  prihaja do nepotrebnih zapletenosti in morebitno tudi do večjih stroškov, kar pa je bil povod za uvedbo novega standarda.

Kar je pomembno, je to, da bo v skladu z evropsko direktivo o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju (2014/55/EU), prejemanje elektronskih računov poslanih po evropskem standardu zahtevano tudi za izvajalce javnih storitev, ki niso proračunski uporabniki in sicer od 28. 11. 2018 naprej. Če za vas velja zakon o javnem naročanju, boste po tem datumu dolžni sprejemati eRačune.

Uvedba enotnega evropskega standarda bo omogočila, da se bodo eRačuni brez težav pošiljali znotraj Evropske unije. Več o novem standardu eSlog 2.0, o novostih in o ROSE si lahko preberete na tej povezavi. (Povzeto po http://www.roseslovenia.eu/)

V podjetju HAKL IT smo že intenzivno začeli s prilagajanjem ORKA.eRačun za podporo novemu eSlog 2.0 standardu. Prav tako se aktivno udeležujemo vseh dogodkov, povezanih z uvajanjem novega standarda in redno spremljamo vse novosti. Do konca poletja bo naš produkt ORKA.eRačun skladen z novim standardom eSlog 2.0.