Brezpapirno poslovanje

Podjetja zaradi povečanja konkurenčnosti, optimizacije stroškov in ostalih prednosti vse bolj strmijo k tovrstnemu načinu poslovanja. Pri brezpapirnem poslovanju gre za poslovanje z uporabo računalniške tehnologije in postopkov. Sorodna termina in tudi pogosto uporabljena za ta način dela sta elektronsko poslovanje in digitalizacija. Brezpapirno poslovanje pomeni, ko se vsi dokumenti, ki so del poslovnih procesov podjetja kreirajo, obdelajo in shranijo elektronsko in je v zadnjih letih dobilo pravi razcvet. Najprej smo dokumente lahko zgolj shranjevali v elektronski obliki, zdaj jih pa lahko še urejamo, podpisujemo in pošiljamo v elektronski obliki.

Prednosti brezpapirnega poslovanja:

  • večja varnost dokumentov, 
  • manj napak, 
  • optimizacija časa,
  • okolju prijaznejše poslovanje (noben dokument se ne tiska), 
  • nižji stroški papirja, tiskalnikov, opreme,
  • večji pregled nad dokumenti, 
  • večja produktivnost zaposlenih, 
  • nižji stroški na zaposlenega.

Za sodobno brezpapirno poslovanje je pogoj dokumentni sistem (DMS).

Glede na zadovoljstvo naših strank lahko trdimo, da naš dokumentni sistem izpolnjuje vse pogoje, ki so nujno potrebni za sodobno brezpapirno poslovanje. Naš dokumentni sistem omogoča nadzor nad dokumenti in delom v elektronski obliki, od nastanka do uničenja oziroma prenosa v trajno hrambo, programska oprema pa omogoča kreiranje, pošiljanje in prejemanje eRačunov. Vsi programski produkti, ki so razviti znotraj ORKA.erp, omogočajo in izpolnjujejo vse pogoje za sodobno brezpapirno poslovanje, za vsak proces posebej. Naša programska oprema pripomore brezpapirnemu poslovanju pri veleprodaji, maloprodaji, proizvodnji, finančnem računovodstvu, komerciali in tudi ostalih področjih poslovanja podjetja. Zelo dobro pokrivamo tudi mobilno brezpapirno poslovanje.