ORKA.aor - lekarniško poslovanje

Aplikacija omogoča načrtovanje, spremljanje in številne analize poslovanja lekarne, predvsem pa zagotavlja odlično podporo izdaji/prodaji zdravil in medicinsko tehničnih pripomočkov ter prodaji blaga v lekarnah. Program zagotavlja dosledno sledljivost prometa zdravil in blaga z omejenim rokom trajanja od trenutka prejema do končne izdaje/prodaje. In lahko se pohvalimo z odličnim sodelovanjem z dobavitelji, kar lekarnam zagotavlja največjo možno mero avtomatizacije procesa naročanja ter prevzemanja zdravil in blaga.

Uporaba distribuirane obdelave podatkov nam omogoča, da lahko določeno paleto podatkov izmenjujemo med posameznimi enotami in upravo ter nam omogoča centralizirano upravljanje z deli podatkov, ki so skupni. Tako dosežemo, da imamo v vseh enotah centralni katalog artiklov, čeprav enote ostajajo pri svojem delovanju samostojne. Tak način nadzora nad podatki nam omogoča tudi, da imamo v zagotovljeno centralno arhiviranje podatkov.

Naročanje zdravil/blaga

Naročanje blaga je poenostavljeno s številnimi funkcijami modula, naša vizija pa je vzpostavitev avtomatičnega procesa. Naročanje je možno na osnovi:

- programsko/ročno nastavljivih minimalnih/maksimalnih zalog po artiklih in mesecih (sezone),

- prodaje v izbranem obdobju,

- seznama manjkajočega blaga (elektronski zvezek), v katerem evidentiramo artikle, ki jih je potrebno naročiti,

- podatkov, zbranih z dlančnimi napravami (Denso čitalci, Windows mobile naprave).

Omogočena je delitev naročil med posameznimi izbranimi dobavitelji in prenos naročila v dobaviteljev informacijski sistem, kar omogoča takojšnjo preverbo in potrditev naročila.

Prevzemanje blaga

Izdelava prevzema je lahko 'ročna' ali pa avtomatizirana, na osnovi 'elektronske' dobavnice. Program na osnovi različnih kriterijev ob prvem prevzemu artikla poskrbi za vzpostavitev povezave, si to povezavo shrani za naslednja prevzemanja, tako da potem vsi naslednji prevzemi za takšen artikel potekajo popolnoma avtomatizirano - ob procesu prevzemanja le spremljamo postopek in usmerjamo delovanje programa.

Izdaja in prodaja zdravil/blaga

Podprta je:

- izdaja zdravil na recepte (zeleni, beli, privatni in veterinarski),

- izdaja medicinsko tehničnih pripomočkov na naročilnice ZZZS,

- gotovinska prodaja zdravil in blaga na drobno fizičnim in pravnim osebam,

- brezgotovinska prodaja (naročilnica-dobavnica),

- priprava in izdaja magistralno izdelanih zdravil.

Modul deluje v skladu z navodili ZZZS, predpisov s področja lekarništva in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Fakturiranje Rp/naročilnic

Modul omogoča zbirno obdelavo izdanih zdravil na recepte on naročilnice za medicinsko tehnične pripomočke v upravi za vse enote. Na podlagi te obdelave sledi izdelava zahtevkov za povračilo stroškov izdaje zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov zavarovancem, tako za ZZZS, kot tudi za vse zavarovalnice za PZZ. Poskrbimo tudi za varno pošiljanje vseh potrebnih podatkov v kriptirani elektronski obliki, v skladu z zakoni, predpisi in pogodbami med lekarno in ZZZS/zavarovalnicami za PZZ.

Vodenje zalog

Zaloge artiklov vodimo po dejanskih nabavnih cenah posameznih prevzemov (kontingentih), kar nam v povezavi s podatki prodaje v vsakem trenutku omogoča natančen izračun dejansko dosežene razlike v ceni. Zaloge je možno spremljati tudi po serijskih številkah in rokih uporabe. Izdaja blaga poteka po FIFO metodi, ki pri zdravilih in artiklih z omejenim rokom trajanja upošteva tudi roke uporabe (modificirana FEFO metoda). Razen pregledov, ki prikazujejo podatke gibanja zalog, imamo pripravljeno tudi OLAP kocko zalog, ki nam kaže stanje zalog po dnevih in kjer lahko enostavno, hitro in funkcionalno dobimo podatke o obračanju zalog za poljubno enoto.

Inventura

Modul za pripravo inventure vsebuje vse postopke, ki so povezani s popisom stanja zalog in omogoča obdelavo vseh potrebnih poslovnih dogodkov in izpise evidenc:

- Izpis popisnih listov za inventuro,

- Vnos inventurnega stanja, tudi z uporabo prenosnih terminalov,

- Zaključek inventure s kreiranjem dokumentov o inventurnih viških/manjkih,

- Izpis inventure z rekapitulacijo po stopnjah DDV.

Črtna koda

Aplikacija omogoča izbiro artiklov s pomočjo črtnih kod. Podprta je izdelava nalepk poljubnih velikosti s črtnimi kodami in različnimi podatki o artiklu (šifra, naziv, cena, davčna stopnja,...). Za artikle brez črtnih kod smo razvili sistem označevanja z internimi črtnimi kodami. Podpiramo uporabo dlančnih naprav za čitanje črtnih kod ob naročanju in prevzemanju artiklov ter pri inventuri.

Centralizirano vodenje/urejanje podatkov in avtonomnost enot.

Z uporabo distribuirane obdelave podatkov je med drugim omogočamo:

- da se centralni katalogi (artikli, poslovni partnerji,...) vodijo na enem mestu, praviloma na upravi,

- da so posamezne enote kljub centraliziranemu vodenj skupnih šifrantov popolnoma avtonomne ob morebitnih izpadih podatkovnega omrežja,

- da imamo na enem mestu vpogled v podatke posamezne enote in vpogled v statistike/analize lekarne kot celote,

- izdelavo računov brezgotovinske prodaje na enem mestu z možnostjo združevanja podatkov (več dobavnic) na en račun (tudi iz različnih enot),

- visok nivo varnosti.

Novice | Kontakt | Oddaljena pomoč | Oddaljena predstavitev