ORKA.fin - Finančno poslovanje podjetja

Modul ORKA.fin predstavlja zbir sodobnih rešitev za celovito urejanje področja finančnega poslovanja vašega podjetja. Sestavljjo jo pet osnovnih gradnikov, ki učinkovito posodabljajo tista področja delovanja, s katerimi se srečujejo vse organizacije:

 • ORKA.fin.VIDA , evidenca vhodnih in izhodnih dokumentov,

 • ORKA.fin.GK, glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev,

 • ORKA.fin.BP, blagajniško poslovanje,

 • ORKA.fin.OS, osnovna sredstva,

 • ORKA.fin.BP+P, blagajniško poslovanje in potni nalogi.

 • Srce modula ORKA.fin je glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev. Omogoča nam vodenje centralne podatkovne zbirk, ki s povezanimi analitičnimi zbirkami in ostalimi programi zagotavlja vse informacije, ki so potrebne za spremljanje in analizo poslovnih dogajanj v podjetju. Za upravljanje z osnovnimi sredstv je uporabniku na voljo istoimenski modul. Predstavlja podporo vsem funkcijam za vodenje evidence osnovnih sredstev in spremljanju dogodkov, ki so povezani z njihovim celovitim upravljanjem, vključno z njihovo registracijo, statusi, obračuni amortizacije (skladno s predpisanimi zakonskimi obveznostmi) ter izvedbo inventur in pripravo poročil.

  Vodenju gotovinske blagajne in blagajniških dnevnikov je namenjena ORKA.fin.BP. Njen razvoj je povezan z analizo številnih zahtev, povezanih s praktično uporabo v različnih poslovnih okoljih, kar daje končnemu izdelku izredne uporabne prednosti in je v veliko pomoč njenim uporabnikom. Osnovna funkcionalnost blagajne pa smo v ORKA.fin dopolnili z aplikacijo potnih nalogov. Predstavlja nepogrešljiv pripomoček vsake organizacije za hiter, enostaven in zanesljiv način priprave, izpisa in obračuna potnih nalogov za svoje zaposlene. Računalniška podpora urejanja tega področja ne bo pripomogla je k optimizaciji in izboljšanju načina poslovanja podjetja, vendar bo hkrati omejila možnosti priprave in izdaje napačnih ali nepopolnih dokumentov, ki bi jih lahko davčna inšpekcija uvrstila med davčne prekrške.

  Poskrbeli smo tudi za evidenco vhodno izhodne dokumentacije. Sistem Vida je namenjen evidentiranju in nadaljnji analizi ter sledenju vseh prejetih dokumentov, kreiranju dokumentov in njihovih seznamov na podlagi raznovrstnih predpripravljenih predlog (glede na poslovne zahteve uporabnika).  Zbir sodobnih reitev za celovito urenaje področja finančnega poslovanja.  Splet informacijskih rešitev | Informacijski sistem po meri uporabnika  Novice | Kontakt | Oddaljena pomoč | Oddaljena predstavitev