Značilnosti


Značilnosti

Programska rešitev e-ceste vam omogoča učinkovit in kakovosten nadzor nad izvajanjem del na vaši cestni infrastrukturi.

Koristi, ki jih prinaša uporaba programov v paketu e-ceste so:

  • povečana učinkovitost nad nadzorom naročenih in izvedenih del
  • povečana učinkovitost nad porabo sredstev in materiala
  • boljši pregled nad stanjem cestne infrastrukture
  • enostavna izdelava poročil v skladu z veljavno zakonodajo
  • zniževanje stroškov vzdrževanja in upravljanja
  • enostavna uporaba in manjša poraba časa za administrativne operacije
Spletna rešitev omogoča zbiranje informacij na enem mestu. Izvajalci vnašajo podatke, ki so podlaga za analizo, obračun in izpisovanje.

Nadzornik oz. investitor potrjuje naročena in opravljena dela, spremlja potek izvedbe, obenem pa ima takojšnji vpogled nad stanjem aktivnosti na celotnem cestnem omrežju. Programska rešitev je povezana z vremensko napovedjo (MOP HMZ) in podatkih o prevoznosti, ki jih poseduje AMZS.

Za izpis stanja, analizo, porabi materiala, stroških ali podatkih o investicijah na posameznem odseku ali delu občine, potrebujemo le nekaj klikov. V zimskem času imamo možnost, da v zelo kratkem času obvestimo javnost o prevoznosti posameznih odsekov Programski paket omogoča zniževanje stroškov in povečuje učinkovitost upravljanja cestne infrastrukture. Poročila, ki jih izpisujemo so zasnovana v skladu z zahtevami DRSC in veljavno zakonodajo.

 

Več o spletni aplikaciji e-ceste si lahko preberete na www.ha2net.comZa izpis stanja, analizo, porabi materiala, stroških ali podatkih o investicijah na posameznem odseku ali delu občine, potrebujemo le nekaj klikov.Spletna rešitev omogoča zbiranje informacij na enem mestu. Izvajalci vnašajo podatke, ki so podlaga za analizo, obračun in izpisovanje.Novice | Kontakt | Oddaljena pomoč | Oddaljena predstavitev